Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Status på arbejdet


Sidst opdateret: 23.2.17

Sidste bunker er nu fjernet!

Den anlagte vej mellem spunsvæggene, gjorde det muligt for boremaskinen at komme ud til den blotlagte bunker.
Den anlagte vej mellem spunsvæggene, gjorde det muligt for boremaskinen at komme ud til den blotlagte bunker.
Den 14. september 2016 kl. 21.15 lykkedes det at sprænge den sidste af de udpegede farlige bunkere. Bunkeren lå ved Spidsbjerg mellem Fjand og Husby.
 
Vejret har i længere tid drillet, men endelig var der en stabil periode med den rigtige vindretning, som gav stille vand. Dette kombineret med lavvande, gjorde det muligt at få bugt med bunkeren.
 
Det var imidlertid nødvendigt at bygge en vej ud til bunkeren, som lå så langt ude i havet, at materiellet ikke kunne nå derud. Spunsvægge blev banket ned i havbunden ud til og omkring bunkeren, hvorefter vand kunne pumpes ud og bunkeren blotlægges. Herefter blev der boret flere huller til dynamit, som endeligt kunne sprænge den gamle betonbunker i stykker.
 
 

Status efterår 2015

Spuns og jernplader udgør siderne på den midlertidige kørevej til bunkeren.
Spuns og jernplader udgør siderne på den midlertidige kørevej til bunkeren.

I sensommeren lykkedes det at få fjerne endnu nogle bunkers, hvoraf flere lå på dybt vand.

Billederne her er fra en bunker syd for Spidsbjergvej i Fjand. Bunkeren lå så langt ude i vandet, at det krævede etablering af en midlertidig kørevej derud, ved hjælp af nedrammede spuns og jernplader og opfyldning af sand.

Den midlertidige kørevej ud til bunkeren, der nu er fjernet.
Den midlertidige kørevej ud til bunkeren, der nu er fjernet.
Sprængningsmaterial kunne derefter køre ud til bunkeren, som kunne sprænges og derefter graves op.
 
Der vil til stadighed dukke nye farlige bunkers op på kysten i takt med, at den forandrer sig og evt. rykker tilbage, så flere bunkere kommer til at ligge i havstokken og havet, hvilket slider på dem, og får de farlige jernpigge til at stikke ud.
Kørevejen endte helt ude ved bunkeren, som var markeret med et gult kryds.
Kørevejen endte helt ude ved bunkeren, som var markeret med et gult kryds.

Kystdirektoratet forsøger i videst muligt omfang at sætte et gult kryds på de farligste bunkers, vi er opmærksomme på, indtil de eventuelt kan fjernes. Den nu fjerne bunker havde et sådant kryds, og længere nede på denne side under overskriften "Status 25. juli 2014", ser du et eksempel på en markeret bunker ude i vandet. Der vil dog altid kunne være farlige bunkers, som ikke er markerede, så vær opmærksom, når du færdes på stranden og i vandet.

Vi er nu så langt henne på året, at arbejdet med fjernelse af bunkers er indstillet, da vejret umuliggør løsning af opgaven.

Status 2. juli 2015

Der bores dybt ned i bunkeren for at dynamitten kan placeres, så den får stor effekt.
Der bores dybt ned i bunkeren for at dynamitten kan placeres, så den får stor effekt.

Efter et forår med mere end sædvanligt meget vestenvind, har vinden været i øst, sydøst i nogle dage, så nu er der kommet gang i fjernelse af bunkers igen.

Ved Husby er der, umiddelbart syd for parkeringspladsen ved Græmvej, netop sprængt to bunkers. Hvis vejret holder, håber vi at kunne sprænge to mere lidt nord for Græmvej.

Bunkerne ligger ude i vandet, og det har været nødvendigt at nedramme spunsvægge rundt om dem, for at skabe arbejdsro til opgaven.

Dynamit placeres i de borede huller
Dynamit placeres i de borede huller
Efter spunsen er sat ned, tømmes det indrammede område for vand, og en kørevej af sand lægges ud til bunkeren. Først herefter er det muligt at bore huller langt ned i bunkerne, hvor dynamit placeres.
Bunkeren sprænges i luften
Bunkeren sprænges i luften
Selve sprængningen foretages på behørig afstand – mindst 100 meter.
Nær bunkeren er sprængt i mindre stykker, bliver de fjernet med en gravemaskine og kørt væk
Nær bunkeren er sprængt i mindre stykker, bliver de fjernet med en gravemaskine og kørt væk

Efter bunkerne er sprængt, bliver resterne fjernet af en gravemaskine og kørt væk. Dette arbejde pågår de næste dage.

De to bunkers syd for Græmvej er nogle af de oprindeligt udpegede farlige bunkers. De to nord for, som forhåbentligt kan bliver sprængt i morgen, var ikke oprindeligt med.

Vestkysten er meget dynamisk, og forandrer sig hele tiden, hvorved nye farlige bunkers kommer til syne. Det er disse to et eksempel på, og der vil helt sikkert komme flere.

Længere nordpå ved Fjand, ligger tre af de oprindeligt udpegede bunkers tilbage. De ligger på dybt vand, og vil ikke kunne fjernes i denne omgang.

Status 4. september 2014

Allerførste rydning af bunker i strandkanten ved Fjand (bunker 156). Bemærk de mange farlige jernpigge.
Allerførste rydning af bunker i strandkanten ved Fjand (bunker 156). Bemærk de mange farlige jernpigge.

Kort over delområder er opdateret.

 

Læserbrev bragt i Dagbladet Holstebro, Folkebladet Lemvig og Dagbladet Ringkøbing-Skjern den 30. august 2014:

Nu 123 færre farlige bunkers

Kystdirektoratet udpegede i foråret 2013 en bruttoliste med de på dette tidspunkt farligste 120 af ca. 600 bunkers på den jyske vestkyst.  To entreprenører vandt efter udbud arbejdet, og hele tre hold arbejdede sig fra juli over sensommeren og efteråret gennem 105 bunkers. Trods målet på ca. 120 var det efterårets vejrlig taget i betragtning ganske flot og godt gået.

For begge entreprenører var det første opgave nogensinde med bunkers og i et voldsomt miljø som Vesterhavets. For at oparbejde en vis erfaring, lagde alle hold ud med nogle af de lettere tilgængelige bunkers. Eksempelvis bunker 156 ved Fjand med mange jernpigge til fare for gæsterne på stranden.

Vejret kan ingen styre, men selv svag østenvind i de tidlige vintermåneder ændrede ikke på det hensyn, Kystdirektoratet som arbejdsgiver skal tage til maskinførernes arbejdssikkerhed og maskinernes driftsikkerhed i saltvandsmiljøet under frostvejr. Dertil kommer et vilkår med korte dage og få lyse arbejdstimer.

Derfor ventede Kystdirektoratet sammen med de særdeles innovativ tænkende entreprenører til foråret 2014 med indsatsen mod det resterende antal bunkers i havet ved især Fjand og Vester Husby. Igen var vejret ikke det optimale for de sprængningseksperter, der skulle flække de resterende bunkers. Selv mindre dønninger var ganske enkelt for farlige for mandskabet med boreriggen, der skulle bore huller til dynamit på toppen af bunkerne.

Men der er blevet ryddet bunkers i havet i foråret.  Ind imellem er der også fjernet andre farlige bunkers, der er dukket op på den dynamiske vestkyst. Bruttolisten med 120 bunkers har hele tiden været et cirka tal med mulighed for omprioriteringer. For det ville jo være tåbeligt at træde henover en pludselig blotlagt farlig bunker uden at tage den med i farten. Det betyder også at det samlede antal bunkers for hele projektet nu er på flotte 123 styk - altså flere end først planlagt.

Kystdirektoratet, Naturstyrelsen og de respektive kommuner har haft et godt samarbejde om rydningen, og det praktiske arbejde er udført af meget kompetente folk fra både Kystdirektoratet og entreprenører.

Over det sidste år har offentligheden haft en stor og ganske velkommen interesse for arbejdet, og Kystdirektoratet har løbende opdateret hjemmesiden og svaret på spørgsmål fra private og pressen. Og Kystdirektoratet kan altid kontaktes, hvis strandens gæster ligger inde med nyttig viden om forholdene.

Status 25. juli 2014

Bunker ved Vester Husby bjærges på land for at blive fjernet
Bunker ved Vester Husby bjærges på land for at blive fjernet

Ved Vester Husby fjernede entreprenøren i går én af de bunkere, der ligger ude i vandet. Gravemaskinen fik bjærget bunkeren i land, hvorfra den vil blive brudt ned og kørt væk.

Vi arbejder stadig på at få fjernet de sidste få bunkers ved Vester Husby og Fjand. De ligger så langt ude i vandet, at det kræver 100% optimale vind, vand og bølgeforhold, før opgaven kan løses. Entreprenøren, dykkeren og sprængningsmanden står stand by hele tiden.

En gul markering som denne betyder, at man skal holde afstand til bunkeren under skiltet.
En gul markering som denne betyder, at man skal holde afstand til bunkeren under skiltet.

Ser du et gult kryds på en gul pæl ude i vandet, er det en opmarkeret bunker, som endnu ikke er fjernet. Vi opfordrer alle til at holde afstand til disse bunkere og lade være med at forsøge at kravle op på dem. De kan være farlige at komme tæt på, da jernpigge stritter ud fra de delvist nedbrudte bunkere. Jernpiggene kan sidde under vandet og kan dermed ikke umiddelbart ses.

Status den 2. juli 2014

En rusten spunsvæg ved Krylen graves op.
En rusten spunsvæg ved Krylen graves op.
Fire mindre bunkers nord for Søndervig er nu hugget i stykker, og de mindre stykker er i disse dage ved at blive endelig nedknust.
 
Dermed er det aftalte antal bunkers på 21 stk. i Ringkøbing-Skjern Kommune væk.
 
Som en ekstra opgave er den lange og meget ruste og skarpe spunsvæg ved den store ildleder-bunker ved Krylen blevet gravet op og bortskaffet.
 
Spunsen har med mellemrum været helt skjult af sand, men på visse tidspunkter af året har den være helt eller delvist blotlagt og været til fare for gæster og turister i området.
To af de sidste planlagte bunkers ude i vandet ved Husby. Bunkeren på stranden er ikke planlagt fjernet.
To af de sidste planlagte bunkers ude i vandet ved Husby. Bunkeren på stranden er ikke planlagt fjernet.
Tilbage mangler så godt en håndfuld bunkers i havet ved Fjand og Husby. Vejret driller stadig vores sprængningsfolk, der ikke kan arbejde sikkert ved for høje bølger.
 
Derfor har vi indtil videre sat dykkere til at skære blotlagte jerndragere af de resterende bunkers. Herefter står entreprenøren og spræningsfolkene klar, når der kommer en periode med så stabilt vejr, at det vil kunne lade sig gøre at fuldføre opgaven.
 
I den forbindelse er det også værd at bemærke, at når der sprænges, er der op til 300 meters sikkerhedsafstand til badende gæster, og 200 meter på land. Så det kræver også planlægning ift. strandens brugere, når der skal ryddes bunkers.

Status den 6. juni 2014

En entreprenørmaskine
En entreprenørmaskine "står i vand til knæene" for at grave løsnede klumper af beton op efter sprængning.

På denne historiske 70-årsdag for landgangen i Normandiet i 1944 er status således, at der stadig mangler ca. 10 bunkers ved Fjand-Husby området i Holstebro Kommune og fire i Ringkøbing Skjern Kommune.

De 10 bunkers ved Fjand er ubetinget de værste at komme til livs. De ligger så godt som alle i havstokken og så langt ude i havet, at der kan være op til godt et par meters dybde afhængig af høj- og lavvande.

Ikke desto mindre er netop disse forhold med til at gøre nedbrydningen til en udfordring for entreprenøren og det team af sprængningseksperter, der arbejder med opgaven.

For der skal være næsten havblik, før sprængningsfolkene kan komme til at bore rør med ladninger ned i de sidste bunkers. Og er der blot lidt for høje bølger, så skyller enten folkene af den enkelte bunker eller, hullerne bliver fyldt med materiale, så det er svært at montere sprængstofrørene.

Dykkere arbejder med at montere sprængstofrør på resterne af en bunker. Bølgerne her er den største udfordring.
Dykkere arbejder med at montere sprængstofrør på resterne af en bunker. Bølgerne her er den største udfordring.
Processen med at sprænge de sidste bunkers i mindre stykker inden nedknusning har derfor taget noget længere tid, end først antaget.

Men det samlede team giver ikke op, og når blot vejret viser sig med svag østenvind, og der er lavvandet, ja så arbejdes der på højtryk.

Når missionen er slut ved Fjand og Husby, så er der blot fire bunkers i Ringkøbing-Skjern Kommune tilbage. De ligger mere tilgængelige, men materiellet skal først være færdig i Fjand.

Herefter er der så siden juli 2013 fjernet 120 af de gamle bygværker fra Den Anden Verdenskrig. Men der vil dukke andre bunkers frem, der har blotlagte armeringsjern.

Kystdirektoratet har derfor indgået en aftale med Naturstyrelsen og de involverede vestkystkommuner om så vidt det er muligt at fjerne de jernpigge, der dukker op i den kommende tid.

Kommunerne, Naturstyrelsen og Kystdirektoratet selv holder øje med strækningerne, og når der indberettes en bunker med pigge, så sender Kystdirektoratet en entreprenør på opgaven med at skære dem af.

Status 18. december 2013

En
En "ny" bunker, der er dukket op på den dynamiske kyst syd for Vedersø.

 

Så nåede vi næsten i land med at fjerne bunkers i 2013 – men også kun næsten.

For det danske efterårsvejr har de sidste to måneder været en hindring for en del af det planlagte arbejde med at fjerne de farligste bunkers langs Vestkysten.

To storme, hvoraf den sidste den 5. og 6. december var ret så hård ved de kyststrækninger med bunkers, har bremset og sidst helt standset den ellers flotte indsats, vores to entreprenører har lagt for dagen.

Dertil har det henover det tidlige efterår været en udfordring at finde en del af de udpegede bunkers især i Ringkøbing-Skjern Kommune. Disse bunkers er ganske enkelt blevet begravet af sand på den meget dynamiske kyst, som kan ændre sig markant fra uge til uge.

Modsat er der dukket enkelte andre bunkers frem på kysten, som i første omgang ikke har været med på bruttolisten. Disse bunkers er sammen med en række kategori 2 bunkers fra bruttolisten blevet fjernet.

Ud af det oprindelige antal på 120 bunkers er de 105 fjernet. Fordelingen pr. kommune er således:

                                                          Antal udvalgte bunkers       Antal fjernet

Thisted Kommune                                                  17                        17

Lemvig Kommune                                                  46                        45

Holstebro Kommune                                               35                        26

Ringkøbing-Skjern Kommune                                  21                        16

Varde Kommune                                                      1                          1

Total                                                                    120                      105

Et eksempel på en af de bunkers ved Husby, der inden nedbrydning lå på kysten. Nu er den et stykke ude i vandet.
Et eksempel på en af de bunkers ved Husby, der inden nedbrydning lå på kysten. Nu er den et stykke ude i vandet.

De resterende 15 bunkers bliver fjernet i 2014, så snart vejret igen tillader arbejdet, så strandene kan blive klar inden badesæsonen 2014.

Den største del af de resterende 15 bunkers ligger i Holstebro Kommune, og langt de fleste af disse ligger på grund af erosion på kysten nu ude i vandet. Disse bunkers er delvist fjernet, men når vejret tillader det, vil entreprenøren for området fortsætte arbejdet med at sprænge større stykker løs, og fragte betonklumper til endelig nedknusning.

Status på de enkelte bunkers kan også ses på kortene over de enkelte områder.

Bemærk her at de markerede bunkers på de enkelte kort på grund af omprioriteringer ikke nødvendigvis er de samme som på de oprindelige kort, der kan findes under siden oversigt.

Ud for nogle af de afmærkede bunkers på kortene findes et procent-tal. Dette angiver hvor meget af den aktuelle bunker, der er fjernet. Resten fjernes i det nye år.

Bunker af nedknust beton med malingrester på Sydhavnen i Thyborøn.
Bunker af nedknust beton med malingrester på Sydhavnen i Thyborøn.

I forhold til udfordringerne med blyholdig maling, kan vi konstatere, at der i Lemvig Kommune er fundet i alt fire bunkers over de tilladte grænseværdier. Disse fire bunkers er nedknust og oplagret på Kystdirektoratets stenplads på Sydhavnen i Thyborøn, og materialet vil på lovlig vis indgå i vejprojekter under §19 eller §33 i miljølovgivningen.

Status 11. oktober 2013

Med den hydrauliske kæbe knuses betonen og armeringsjernet kan tages fra.
Med den hydrauliske kæbe knuses betonen og armeringsjernet kan tages fra.

Vejret er stadig i det forholdsvise lune hjørne. Især er vinden for tiden fra østlige retninger, som er gunstig for arbejdet med at nedbryde de farligste bunkers på Vestkysten.

Arbejdet skrider derfor planmæssigt frem, og vores entreprenører Per Rasmussen og Kingo Karlsen A/S er nu godt og vel halvvejs gennem de ca. 120 bunkers.

Det endelige antal bunkers på bundlinjen er ikke helt afgjort, da den økonomiske merudgift i forhold til fund af blyholdig maling endnu ikke er afklaret. Men umiddelbart ser det ud til, at udgifterne ikke overstiger den reserve, der er indbygget i den økonomiske ramme for dette projekt.

Prøveresultaterne fra både afskrab af ren maling fra betonvægge og de allerede nedknuste materialer er også afleveret fra laboratoriet.

Prøverne fra alt nedknust beton er uanset blyholdigheden i skrabeprøver under detektionsgrænsen. Dermed er alt nedknust beton i princippet et rent restprodukt.

Dog viser prøver af malingskrab fra tre bunkers i Lemvig Kommune et højere indhold end blygrænsen på 40 mg pr. kilo rent maling. Det drejer sig om en bunker ved Thyborøn og to styks på Harboøre tange. Alle andre bunkers med maling er i samtlige kommuner under denne grænseværdi.

Derfor er aftalen med den kommunale miljømyndighed i Lemvig Kommune således, at det nedknuste beton fra disse tre bunkers kun vil blive genanvendt ved såkaldte §19 og §33 projekter - altså steder hvor restproduktet bliver registreret såsom eksempelvis et motorvejsbyggeri.

Ifølge aftale med de deltagende kommuner tager vi fortsat skrabeprøver af de resterende bunkers med maling, og her vil det ligeledes være således, at en bunker med et blyindhold over 40mg pr. kilo maling vil blive nedknust til et §19 og §33 restprodukt.

De kommende dage lover endnu mere godt nedbrydningsvejr, så derfor vil begge entreprenører på strækninger ved Fjand og Vedersø sprænge en række mindre bunkers i havstokken til mindre stykker, der dermed er lettere at bjærge på land til endelig nedknusning.

Den store bunker 73 ved Thyborøn synger på sidste vers. De nedknuste betonrester kan nu bruges til motorvejsbyggeri eller lignende.
Den store bunker 73 ved Thyborøn synger på sidste vers. De nedknuste betonrester kan nu bruges til motorvejsbyggeri eller lignende.

Status 1. oktober 2013

Der arbejdes med både hammer og sortering på samme bunker ved Vedersø.
Der arbejdes med både hammer og sortering på samme bunker ved Vedersø.

Efter fundet af maling i en række af de allerstørste bunkers, har arbejdet i flere medier være omtalt som sat i stå. Dette er på ingen måde korrekt. Der nedbrydes stadig farlige bunkers langs Vestkysten.

Og arbejdet fortsætter på trods af, at de første prøver af malingfund som ventet viser et højt indhold af blandt andet bly og nogle andre tidstypiske tungmetaller.

Det betyder at det nedknuste beton fra en del af fjernede bunkers indeholder en vis restmængde af malingen. Dette vil være en relativ lille mængde, men alligevel har Kystdirektoratet sammen med de respektive kommuners miljøafdelinger besluttet, at dette restmateriale som udgangspunkt anvendes som fyldstof med en tilladelse efter miljølovens bekendtgørelsers § 19 el. 33 projekter.

Det vil sige projekter, hvor materialets placering er registret, og hvor der i det hele taget må bruges fyldstof, der betegnes som urent. I praksis kan det være ved byggerier som motorveje eller fundamenter til større husbyggerier.

For at sikre og få klassificeret alt materiale fra de nedbrudte bunkers, iværksætter Kystdirektoratet yderligere prøvetagninger på de resterende bunkers i projektet og på de bunker af nedknust beton, som allerede ligger i mellemdepot.

Arbejdet er dermed en smule besværliggjort, og det kan derfor ikke udelukkes, at den økonomiske reserve på projektet vil blive opbrugt, således nogle få bunkers fra den samlede liste må trækkes ud af projektet. Dette er på ingen måde afgjort, og der vil i lighed med tidligere hele tiden ske prioriteringer. Det samlede antal bunkers har af samme grund været opgjort som et cirka tal på 120.

Det har ikke forud for projektets start været muligt at undersøge de enkelte bunkers for maling. Langt de fleste udpegede bunkers ligger enten dybt i sandet, i havstokken eller helt ude i vandet.

Bunker ved Vedersø er væk - nu mangler blot den sidste afretning af sandet.
Bunker ved Vedersø er væk - nu mangler blot den sidste afretning af sandet.

Status 13. september 2013

Bunker ved Vester Husby i Holstebro Kommune brydes ned bid for bid.
Bunker ved Vester Husby i Holstebro Kommune brydes ned bid for bid.

Rydningen af de farligste bunkers langs den jyske vestkyst forløber stort set planmæssigt. Således er entreprenør Per Rasmussen nu startet op med den ene bunker, der i Blåvand er udpeget, til at blive fjernet. Bunkeren her er én af de lidt større, så arbejdet forventes at tage op til et par uger. 

Udover den ene bunker ved Blåvand har Per Rasmussen over de seneste uger fået godt fat på de omkring 35 bunkers i Holstebro Kommune.  Ved området Vester Husby er så godt som alle bunkers blevet nedbrudt med hydraulisk værktøj til en højde svarende til vandoverfladen, hvorefter der fra næste uge vil blive brugt små kontrollerede sprængladninger til at adskille det nederste af bunkerne i større stykker. De større stykker kan så nemmere håndteres og fjernes, når havvand og bølger trækker indover det enkelte arbejdsområde. 

For selvom entreprenørerne stort set arbejder alle hverdage, kan der være dage, hvor vejret kan være en udfordring. Det er når vinden er kraftig og samtidig kommer fra vestlige retninger. Her vil bølgerne genere arbejdet de steder, hvor bunkerne ligger i havstokken eller lidt ude i vandet.

I Lemvig Kommune arbejder entreprenørfirmaet Kingo Karlsen i øjeblikket i området ved Harboøre Tange og Thyborøn. I Thyborøn har firmaet fundet maling på væggene i fire bunkers. Betonstykker med maling er uanset typen af maling pr. definition affald og ikke blot betonrester.

Derfor skal dette betonaffald af miljøhensyn håndteres på en anden vis. Det betyder, at malingstypen nu bliver undersøgt for indhold, så affaldet kan klassificeres og bortskaffes de rette steder. I praksis vil det betyde, at betonresterne med maling enten ender på deponi eller som fyld ved anlægsprojekter, hvor lettere forurenet affald er tilladt. 

Arbejdet med de pågældende fire bunkers afventer derfor resultatet af undersøgelsen, mens nedbrydningen af andre bunkers i Thyborøn fortsætter.

Status 29. august 2013

Rydningen af ca. 120 farlige bunkers på den jyske vestkyst er godt i gang. Efter en lille måned med entreprenører og deres maskiner på kysten, er flere bunkers allerede helt fjernet fra stranden, og områderne retableret.

Thisted Kommune

Arbejdet midlertidig stoppet på bunker 54 ved Lyngby - tilsandingen sker hurtigt.
Arbejdet midlertidig stoppet på bunker 54 ved Lyngby - tilsandingen sker hurtigt.

Enkelte bunkers ligger dog så dybt i sandet og i vandkanten, at de har været en udfordring for det entreprenørhold, der arbejder omkring Lyngby i Thy. En frisk vestenvind og bølgerne sander hurtigt den enkelte bunker til under arbejdet, så her eksperimenteres med arbejdsmetoder for at sikre, at alle nedknuste betonstumper og al armeringsjern kan fjernes.

Dette er blandt andet sket ved at sprænge større klumper beton løs med dynamit, og løfte dem bort til videre nedknusning. Derved har havets bølger ikke mulighed for at skylle de mindre stumper beton, som opstår ved arbejdet med den hydrauliske hammer, ned i sandet.

Se en kontrolleret sprængning af bunker ved Lyngby i en kort video herunder. Bunkeren er dækket til med sand og gamle bildæk for at dæmpe fragmenternes mulighed for at flyve langt væk.

Holstebro Kommune

Bunker nr. 156 bliver hugget væk. Èn af de lidt større modeller.
Bunker nr. 156 bliver hugget væk. Èn af de lidt større modeller.

Ved Fjand i Holstebro Kommune har entreprenørerne haft travlt med én af de lidt større bunkers. Et ganske støvede arbejde – som billederne også viser. Men også her forløber arbejdet planmæssigt med mange besøgende turister og gæster på stranden.

 

Et kig indenfor i bunker 156 ved Fjand - under nedbrydning.
Et kig indenfor i bunker 156 ved Fjand - under nedbrydning.

Besøgende ved arbejdspladserne er naturligvis meget velkomne, men hold venligst afstand til de arbejdende maskiner og følg eventuelle anvisninger fra entreprenørerne.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark