Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Stormflodsbarrierer


Sidst opdateret: 12.3.18
En stormflodsbarriere er et anlæg, der indgår sammen med anden højvandsbeskyttelse, f.eks. diger og højvandsmure. Formålet er at beskytte bagvedliggende bebyggelse og arealer mod oversvømmelse.

Modsat diger eller højvandsmure, der er placeret på land, er en stormflodsbarriere placeret delvist i vandet, f.eks. på tværs af en fjord eller et vandløb. Stormflodsbarrieren består af en eller flere mobile elementer, der lukkes ved forhøjet vandstand i havet. Under normale forhold, er stormflodsbarrieren åben.

Stormflodsbarrierer kan konstrueres ud fra mange forskellige principper og på forskellige måder. Kystdirektoratet har inddelt stormflodsbarriererne i fire overordnede principper:
  • Roterende porte fungerer efter samme princip som en dør; en fast flad port, der roterer omkring et leje. I kataloget indgår de tekniske betegnelser Mitre gate og Swinging gate i princippet, roterende porte.

  • Cirkulære porte er designet som et udsnit af en cirkel, der ligeledes roterer omkring et leje, enten vertikalt eller horisontalt. I kataloget indgår de tekniske betegnelser Sector gate, lodret akse, Sector gate, vandret akse og Rotary segment gate i princippet, cirkuklære porte.

  • Skydeporte er flade faste porte der lukkes ved bevægelse frem/tilbage eller op/ned. I kataloget indgår de tekniske betegnelser Vertical lift gate, opbevares under vand, Vertical lift gate, opbevares over vand i princippet og Rolling gate i princippet, Skydeporte.

  • Pneumatiske konstruktioner ligger på bunden og løftes ved at fylde dem med luft eller en blanding af luft og vand. I kataloget indgår de tekniske betegnelser Flap gate og Inflatable tube i princippet, pneumatiske konstruktioner.

Inspirationskatalog

Kystdirektoratet har fået det hollandske rådgivningsfirma Deltares til at udarbejde et inspirationskatalog for stormflodsbarrierer, baseret på blandt andet hollandske løsninger og erfaringer. I kataloget gennemgås og beskrives de forskellige typer stormflodsbarrierer. Dertil beskrives forholdene omkring opførelse, drift, vedligehold og påvirkninger af bl.a. miljø for seks hollandske stormflodsbarrierer, den italienske Venedig barriere og den engelske Thames barriere.
 
Hent det engelske katalog som pdf her:

Fakta

Der skelnes mellem slusedæmninger og stormflodsbarrierer.

Stormflodsbarriere: Bevægelige eller faste barrierer eller porte med den primære funktion at forhindre oversvømmelse i bagland ifm. højvande og stormfloder. En stormflodsbarriere er normalt åben.

Slusedæmning: Fast anlæg, der opbygges i vandet og permanent opdeler et vandområde i to områder, som derefter normalt kun er forbundet via en sluse. Alternativ bliver vandstanden i den inddæmmede områder reguleret ved hjælp af pumper.

Den hollandske Maeslant barriere (Maeslantkering) består at to store porte, der ved stormflod svinger ud fra land og lukker den 360 meter brede kanal ind mod Rotterdam. Hver port er længere end Eiffeltårnet er højt.
Den hollandske Maeslant barriere (Maeslantkering) består at to store porte, der ved stormflod svinger ud fra land og lukker den 360 meter brede kanal ind mod Rotterdam. Hver port er længere end Eiffeltårnet er højt.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark