Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Stormvandstande i Danmark


Sidst opdateret: 11.12.14
DMI har på baggrund af det Internationale Klimapanels (IPCC) 5. hovedrapport nedskalleret klimaforandringerne til danske forhold. Disse er udgivet i publikationen Fremtidens klimaforandringer i Danmark. Fremtidens havnniveau i Danmark vil stige som angivet i nedenstående tabel.

Stigningen i fremtidige stormvandstande i Danmark

På grund af nationale forskelle i landhævning, vindmønstre samt mindre ændringer i middelvandspejlet er scenarierne ikke ens over hele Danmark.

Under storm vurderer DMI at vandstanden på den jyske vestkyst yderligere vil stige med op til 0,3 meter.

Kystdirektoratet er i gang med udarbejde kurver over vandstandsstigningen ud over år 2100 med baggrund i IPCCs 5. hovedrapport, hvori den globale middelvandstand er fremskrevet til år 2500.

Scenarierne kan anvendes til planlægning af kystnære områder

Anvendes scenarierne med højvandstandsstatistikkerne for Danmark, kan scenarier for de totale stormvandstande i fremtiden beregnes. Disse kan anvendes til at planlægge udviklingen af de kystnære områder.

Som inspiration til dette arbejde har Kystdirektoratet udarbejdet ”Guidelines for klimatilpasning i kystområder”.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark