Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Strandbeskyttelseslinjen


Sidst opdateret: 28.2.17

Det er dejligt at bo ved stranden, men det er også lidt besværligt. Læs om, hvordan vi holder vore kyster så naturlige som muligt.

Hvis man bor ud til en strand, må man ikke bygge eller indrette sig ligeså frit, som man må andre steder i landet. For på vores strande skal der helst ske så lidt som muligt – her skal folk bade, more sig og opleve naturen. Kyster og strande skal være åbne og naturlige – for befolkningen og for turisterne.
 
Det besluttede Folketinget allerede i 1937, med forbud mod byggerier mellem vandkanten og 100 meter ind på land – kendt som strandbeskyttelseslinjen. Senest blev linjen udvidet i 1999 til 300 meter.
 
Derfor: Fra strandkanten og 300 meter ind på land gælder der særlige strikse regler for, hvordan man må bygge og bo. Der kræves dispensation til opførelse af for eksempel drivhus, terrasse, udhuse mm.
 

Guidelines til byggeri i strandbeskyttelseslinjen

Se hvilke specifikke retningslinjer, der gælder for dispensation til:

Der arbejdes for nye lempeligere regler for strandbeskyttelse med ikrafttræden april 2017

Bemærk, at regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti den 9. juni 2016 har indgået en aftale om "Et Danmark i bedre balance". På baggrund af aftalen har Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning den 19. september 2016 sendt Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse i offentlig høring med henblik på ikrafttræden i april 2017. Se høringsmaterialet her.
 

Se om din ejendom er inden for strandbeskyttelseslinjen

 Danmarks Miljøportal har kortmaterialet "arealinformation". Klik på "Bygge- og Beskyttelseslinjer (GST)/ Strandbeskyttelse og zoom ind på kortet for at se, hvor strandbeskyttelseslinjen løber på din ejendom.

For landbrug gælder der særlige regler. De må:

 • drive landbrug bortset fra tilplantning.
 • opføre nødvendige driftsbygninger, hvis placering og udformning er godkendt.
 • genplante arealer, som er tilplantet før 1. august 1994.
 • at opsætte lette trådhegn med landbrugsmæssigt formål (ikke hjortehegn, »Dallas-hegn« og læhegn).

    

   Lovgivning:

   Vejledninger

   Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
   Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

   Webdesign & CMS by MCB Denmark