Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Strandskrabning


Sidst opdateret: 30.9.11

Forklaring

Den naturlige strandvold flyttes ind til klitfoden med maskiner
Den naturlige strandvold flyttes ind til klitfoden med maskiner
Under rolige vejrforhold aflejres der naturligt sand og grus i en strandvold ovenfor kystlinien på grund af bølgernes karakter. På nogle kyster er denne strandvoldsdannelse så kraftig, at det betaler sig at flytte sandet ind til klitfoden med maskiner.

Fordele

Formålet hermed er, at sandet om vinteren, når storme ellers ville erodere i klitten, eroderer i det sand som er flyttet derop fra strandvolden.

Ulemper

Ulempen ved metoden er at man fjerner materiale fra zonen med naturlig materialevandring langs kysten. Materialet vil derfor mangle et andet sted på kysten. Desuden kræver metoden at der kører maskiner på stranden.

Kystdirektoratet benytter metoden på Vestkysten.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark