Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Temadag om søterritoriet - oplæg


Sidst opdateret: 19.12.12

Kystdirektoratet afholdte onsdag d. 28. november en temadag under titlen "Fremtidig anvendelse af søterritoriet". Temadagen i København.

Det blev en velbesøgt dag med repræsentanter fra både kommuner, grønne organisationer, erhvervslivet og af andre med interesse for søterritoriet.

Anledning for temadagen var, at Kystdirektoratet arbejder på at udarbejde et administrationsgrundlag for fremtidig forvaltning af det danske søterritorium.

Dagen indeholdt en række korte og intensive oplæg fra forskellige interessegrupper for søterritoriet, således det blev belyst, hvilke forskellige interesser og forventninger, der er for den fremtidige anvendelse af søterritoriet.

Powerpoints fra oplæggene er konverteret til pdf-filer, som du kan downloade i boksen til højre.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark