Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tinglysning


Sidst opdateret: 31.1.18
Tinglysning af servitutter (deklarationer) skal foregå elektronisk på http://www.tinglysning.dk/. Der findes på tinglysning.dk en vejlening om fremgangsmåden for de forskellig emner.
 
Tinglysning af vilkår for kystbeskyttelse skal indeholde oplysninger om, hvornår der er meddelt tilladelse, tilladelsens sags- og dokument nr., oplysninger om ejerskab, en beskrivelse af anlægget samt vilkår og forpligtigelse til vedligeholdelse af anlægget mv. Det er oftest nemmest, at indsætte teksten direkte fra tilladelsen. Ellers kan nedenstående eksempel bruges.
 
Det er vigtigt, at Kystdirektoratet som påtaleberettiget bliver skrevet på som påtaleberettiget og får adgang til dokumentet efter tinglysning. Derfor skal Kystdirektoratets mailadresse kdi@kyst.dk påføres ved tinglysningen. Såfremt lokalplan er påkrævet skal kommunens påtegning ligeledes påføres.

Uden forudgående kendskab til den elektroniske tinglysning kan det være en fordel at få professionel hjælp af enten en landinspektør eller en advokat til at tinglyse dokumentet. Der skal i forbindelse med tinglysningen indbetales en tinglysningsafgift med (for tiden) kr. 1.660,00.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark