Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tinglysning


Sidst opdateret: 19.9.18

Vilkår for tilladelse til kystbeskyttelse kan tinglyses på ejendommen for ejerens regning, jf. kystbeskyttelseslovens § 3 stk. 7. Formålet med tinglysningen er bl.a., at den, der til enhver tid ejer en ejendom, altid kender de forpligtigelser, der er forbundet med tilladelsen til kystbeskyttelsesforanstaltningen.

Efter 1. september 2018 er det kommunerne, som er myndighed i at træffe afgørelser i kystbeskyttelsessager. Det betyder også, at det er kommunerne, som er påtaleberettiget, når der skal tinglyses en deklaration om kystbeskyttelse. Det gælder også tilladelser, som er givet inden 1. september 2018.

Det vil sige, at en grundejer ikke kan aflyse en servitut, uden at kommunen giver tilladelse til det.


Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark