Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Vadehavet


Sidst opdateret: 28.2.17
Udsigt over Ballum Dige og Vadehavet
Udsigt over Ballum Dige og Vadehavet

Vadehavet er et unikt naturområde, den største danske nationalpark på 1459 km2, og i 2014 har UNESCO udpeget den danske del af Vadehavet til verdensarv i lighed med de tyske og hollandske dele.

Vadehavet strækker sig fra Skallingen i Danmark til Den Helder i Holland, og er betegnelsen for det store område, som ligger mellem fastlandet og en perlerække af øer. I Danmark er det øerne Fanø, Mandø og Rømø. Derudover ligger halvøen Skallingen også i Vadehavet. Den danske del af Vadehavets vandområde dækker ca. 850 km2.

Det specielle ved Vadehavet er, at det er et meget lavvandet område gennemskåret af dybe render/prieler. Da forskellen mellem høj- og lavvande (tidevand) er den største i Danmark, giver det en utrolig dynamik.

Det ene øjeblik er der vand, og 6 timer efter er der land, så langt øjet rækker.

Med tidevandet føres finkornet materiale ud og ind af Vadehavet og gør, at der netto opbygges nyt land, den såkaldte marsk. Tidevandets dynamik sikrer også en utrolig rigdom af planter og dyr. Derfor er Vadehavet et af de vigtigste naturområder i Europa, og Vadehavet kaldes således også Europas spisekammer.

Kystdirektoratet arbejder tæt sammen med lokale myndigheder og andre om at beskytte beboerne i vadehavsområdet mod oversvømmelse. Det sker bl.a. ved analyser af vadehavets morfologiske udvikling og klimaændringernes påvirkning, ved digetilsyn og deltagelse i det sønderjyske stormflodsberedskab.

Vanddybden i Vadehavet målt i meter (klik på kortet for større format)
Vanddybden i Vadehavet målt i meter (klik på kortet for større format)
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark