Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Vandstandsstigninger kræver planlægning


Sidst opdateret: 17.11.10
Hævet byggeri på havnen i Lemvig
Hævet byggeri på havnen i Lemvig
Sidste nye viden om klimaforandringernes betydning for vandstandsstigningerne i Danmark tyder på, at vi i Danmark kan forvente en generel vandstandsstigning på 15 - 45 cm frem til 2050 og 30 - 100 cm frem til 2100.

Under en storm vil vi kunne forvente en vandstandsstigning på 15 - 55 cm frem til 2050 og 30 - 130 cm frem til 2100.

Men som altid handler det om, at tænke disse vandstandsstigninger ind i planlægningen af de byggerier og den kystbeskyttelse, der påtænkes etableret i et givent område.

Især da det er usikkert, hvad den reelle stigning bliver, skal man foretage sin klimatilpasning, så den er fleksibel.

Det vil sige, at man løbende skal kunne tilpasse sig til den reelle vandstandsstigning.

Et eksempel herpå kunne være et tiltænkt nyanlagt dige, som er dimensioneret ud fra en vandstandsstigning på 67 cm i år 2100. Her bør der reserveres arealer på begge sider af diget til en eventuel forstærkning af diget, hvis vandstandsstigningen ender med at blive 100 cm.

Læs meget mere om emnet under punktet med kystplanlægningsværktøjer på vores hjemmeside her.

Læs også meget mere om vandstandsstigninger på Energistyrelsens hjemmeside for klimatilpasning her.


Få yderligere oplysninger hos Kystdirektoratet:
Per Sørensen, kystteknisk chef, telefon 9963 6350 eller pso@kyst.dk
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark