Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Vejledning om kystbeskyttelsesmetoder


Sidst opdateret: 10.12.18
Som led i regeringens initiativer om kystbeskyttelse og klimatilpasning har Kystdirektoratet udarbejdet en vejledning om kystbeskyttelsesmetoder.

Vejledningen skal bidrage til at give kommunerne en faglig og teknisk ballast i forhold til at vurdere sager om kystbeskyttelse. Vejledningen giver en indføring i kystens dynamik, forskellige kysttyper og kystbeskyttelsesmetoder, hvor der redegøres for de enkelte metoders virkning og fordele og ulemper ved de enkelte metoder. Endvidere redegøres for de parametre, der med fordel kan indgå ved dimensionering af de forskellige anlæg, og hvordan forskellige metoder kan kombineres.

Vejledningen skal primært tjene som et fagligt hjælpeværktøj i kystbeskyttelsessager, men særligt de indledende kapitler kan også være relevante som en mere generel introduktion til kysterne og deres dynamik.

Du finder vejledningen under Filer på denne side.

I forbindelse med modul 3 af undervisningsforløbet, Kommune med Kystansvar, der handler om kystteknik, finder du også en digital udgave af vejledningen, der kan bladres i:

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark