Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Vi vil gerne høre din mening


Sidst opdateret: 17.12.18

- i forbindelse med miljøkonsekvensvurdering

En vigtig proces i myndighedsbehandlingen og i udarbejdelsen af miljøkonsekvensvurderingerne er at indkalde ideer og forslag fra offentligheden og berørte myndigheder i 1. offentlighedsfase også kaldet idéfasen.

Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen inviterer derfor alle til at komme med ideer og forslag til emner til miljøkonsekvensvurderin­gen.

Blåvand, Lønstrup og Skagen

Idéfasen for fællesaftalestrækningerne Blåvand, Lønstrup og Skagen løber fra den 7. januar til 28. januar. 2019. Her har du mulighed for at komme med forslag til miljøforhold eller miljøpåvirkninger, som bør belyses under miljøvurderingen, eller hvis du har viden om lokale forhold, der bør inddrages.

I perioden vil myndighederne afholde borgermøder, hvor også bygherre vil deltage. Her vil projektet samt processen for miljøvurderingen blive præsenteret. På møderne vil der blive mulighed for, at du kan stille spørgsmål og give din mening til kende.

Borgermøderne afholdes den

Blåvand

Fredag den 18. januar 2019 kl. 17.30

Lønstrup

Lørdag den 19. januar 2019 kl. 16

Skagen

Lørdag den 19. januar 2019 kl. 10.30

Hvor præcist møderne afholdes, oplyses her på siden efter nytår.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark