Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Vores arbejde


Sidst opdateret: 12.2.16
Kystdirektoratet:
 
 • er statens myndighed, når det offentlige eller private borgere vil anlægge eller ændre kystbeskyttelse og ved byggeri og ændringer af lystbådehavne
 • er også statens myndighed, når der f.eks. skal bygges dæmninger eller lægges stærkstrømskabler på det danske søterritorium
 • er statens myndighed, hvis der f.eks. skal bygges inden for strandbeskyttelses- eller klitfredningslinjen
 • har ansvaret for implementering af EU's oversvømmelsesdirektiv i Danmark 
 • analyserer kyster i hele Danmark og sikrer den faglige viden om kysternes dynamik til brug ved kystbeskyttelse eller andre anlæg
 • projekterer og udfører kystbeskyttelse langs den jyske vestkyst fra Lodbjerg i nord til Nymindegab i syd, og vi kystbeskytter ved Lønstrup by, områder ved Skagen og ved Blåvand
 • udfører præcise opmålinger af vanddybderne i en række af Danmarks sejlrender, havneindsejlinger og havne
 • sørger for oprensning ved at pumpe sand og andet bundmateriale op fra flere sejlrender og havne i Danmark
 • har det overordnede ansvar for at regulere saltbalancen i Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord
 • har en central rolle i stormflodsberedskabet langs den jyske vestkyst fra Thyborøn til Nymindegab og i Sønderjylland fra syd for Esbjerg til den dansk/tyske grænse
 • rådgiver miljø- og fødevareministeren og er med til at udforme bekendtgørelser og den øvrige lovgivning vedrørende kysterne

 

   
  Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
  Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

  Webdesign & CMS by MCB Denmark